Demo aanvragen
Sluiten

Kom ik in aanmerking voor een mobiliteitsbudget?

4.11.2021 7:33

Het is aan uw werkgever om te beslissen of hij al dan niet een mobiliteitsbudget voor zijn werknemers invoert.

Wanneer de werkgever heeft besloten het mobiliteitsbudget toe te passen, kan de werknemer vervolgens een aanvraag indienen om het mobiliteitsbudget te verkrijgen. Het mobiliteitsbudget kan niet aan de werknemer worden opgelegd.

Het kan zijn dat de werkgever voorwaarden verbindt aan de toegang tot het mobiliteitsbudget voor zijn werknemers - werknemers zouden bijvoorbeeld kunnen wachten tot het einde van de leasing van hun bedrijfswagen vooraleer zij een mobiliteitsbudget kunnen genieten.

Deze voorwaarden moeten vooraf aan de werknemers worden meegedeeld wanneer zij voor het mobiliteitsbudget kiezen.

Alleen bepaalde werknemers komen echter in aanmerking voor een mobiliteitsbudget. De voorwaarden zijn als volgt:

Voor de werkgever

Terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen in het verleden
Uw werkgever moet gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden een of meer werknemers een auto van de zaak ter beschikking hebben gesteld.

Uitzondering op deze regel

Als uw werkgever minder dan 36 maanden bestaat, kan hij in aanmerking komen voor het mobiliteitsbudget.

In dat geval moet de onderneming een of meer werknemers een of meer bedrijfswagens ter beschikking stellen op het moment dat het mobiliteitsbudget in de onderneming wordt ingevoerd.

Voor de werknemer

In aanmerking komen voor een bedrijfsauto

  • de werknemer heeft een bedrijfswagen bij de huidige werkgever of komt in aanmerking voor een bedrijfswagen gedurende ten minste 3 maanden zonder onderbreking

EN

  • hij/zij heeft of heeft in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag gedurende ten minste 12 maandeneen auto van de zaak gehad bij de huidige werkgever


Uitzondering op deze regel

Ook nieuwe aanwervingen en pas afgestudeerden (vóór 1 maart 2019) en/of zij die van functie zijn veranderd (vóór 1 maart 2019) kunnen van het mobiliteitsbudget profiteren als hun nieuwe functie recht geeft op een auto van de zaak.


⚠️ Let op: voor degenen die na 1 maart zijn bevorderd of van functie zijn veranderd, gelden de deadlines.

Demo aanvragen

Doe mee met de deelvlootbeweging.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om nuttige informatie te ontvangen over hoe u uw vloot gemakkelijk kunt delen of verhuren en blijf op de hoogte van nieuwe functies en functionaliteiten wanneer deze worden vrijgegeven.