Demo aanvragen
Sluiten

Hoe kan ik mijn mobiliteitsbudget gebruiken?

4.11.2021 7:33

Zodra uw mobiliteitsbudget op zak is, kunt u het besteden aan de aankoop of huur van verschillende vervoermiddelen.

Deze uitgaven zijn onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën, de 3 pijlers van het mobiliteitsbudget.

Pijler 1

Uw eerste optie is om uw auto in te leveren en een andere auto te nemen. Uw nieuwe auto moet minstens even milieuvriendelijk zijn als de oude en voldoen aan de Belgische minimumnorm voor de CO2-uitstoot.


milieuvriendelijke auto


Je nieuwe auto kan zijn:

  • Een elektrische auto;
  • Een auto die ten minste voldoet aan de geldende norm voor CO2-uitstootcriteria.

    Hier vindt u de normen waaraan u zich moet houden, afhankelijk van het jaar waarin u het mobiliteitsbudget aanvraagt:
  • In 2019 is de norm vastgesteld op 105 g/km
  • Vanaf 1 januari 2020, 100 g / km
  • Vanaf 1 januari 2021, 95 g / km
  • Een oplaadbaar hybride voertuig. In dit geval mag de elektrische batterij een energiecapaciteit hebben van ten minste 0,5 kWh per 100 kg voertuiggewicht.Uiteraard moeten de totale kosten van uw nieuwe auto lager zijn dan die van de auto die u vervangt.

Het verschil tussen de totale kosten van uw nieuwe auto en de totale kosten van de oude auto vormt het saldo van uw beschikbare mobiliteitsbudget.

U zult het naar eigen goeddunken kunnen besteden aan de andere twee pijlers van het mobiliteitsbudget.

De belastingen op deze nieuwe auto zullen op dezelfde wijze worden berekend als de huidige bedrijfsauto's: op basis van het voordeel van alle aard en de solidariteitsbijdrage.

Op het niveau van de werkgever is de aftrekbaarheid van de auto ook van toepassing zoals gebruikelijk.

Pijler 2

De tweede pijler draait om alternatieve en duurzame vervoerswijzen.

Dit omvat een breed spectrum van transportoplossingen die wij hier nader toelichten.

Het deel van het mobiliteitsbudget dat bestemd is voor alternatieve en duurzame vervoerswijzen is volledig vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.

Let op: alleen de duurzame vervoermiddelen die de werkgever bereid is te financieren, kunnen in aanmerking worden genomen bij de uitgaven van uw mobiliteitsbudget.


"Zachte mobiliteit"

Zachte mobiliteit verwijst naar vervoermiddelen die beperkt zijn tot 45 km/u. Hieronder vallen fietsen, gemotoriseerde fietsen, elektrische voertuigen (elektrische scooters, elektrische motorfietsen).

Als u met de fiets reist, weet dan dat u nog steeds uw fietsvergoeding kunt krijgen voor uw woon-werkverkeer. Die is gemaximeerd op 24 cent per kilometer.

Als u in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag van het mobiliteitsbudget een fietsvergoeding kreeg, kunt u deze uitkering blijven combineren met het mobiliteitsbudget.

U kunt uw budget besteden aan de aankoop, de huur, de leasing, de reparatie en het onderhoud van deze vervoermiddelen.

Opgemerkt zij dat de verplichte uitrusting in verband met het gebruik van deze vervoermiddelen ook is toegestaan in de uitgaven van het mobiliteitsbudget.

fietstocht met kinderen

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer omvat alle conventionele operatoren (NMBS, MIVB, De Lijn, TEC).

Er wordt ook rekening gehouden met de waterbussen in Brussel en Antwerpen.

U kunt losse kaartjes kopen of een abonnement. Het abonnement moet betrekking hebben op de werknemer en moet op naam van de werknemer staan.

Individuele tickets kunnen worden gekocht voor andere gezinsleden en bovendien voor reizen binnen de Europese Economische Ruimte.

openbaar vervoer tram

Oplossingen delen

Deeloplossingen zoals carpoolen of gezamenlijke wagenparken van bedrijven vallen in deze categorie. Het kan gaan om voertuigen met 2, 3 of 4 wielen, al dan niet gemotoriseerd.

Net als bij de oplossingen voor het delen van bedrijfswagenparken zoals MyMove, wordt deze mix van gedeelde voertuigen ter beschikking gesteld van de werknemers van de onderneming.

Gedeelde oplossingen omvatten ook voertuigen van externe bedrijven of personen.

Taxi's en huurauto's met chauffeur (Uber, CarAsap ..) vallen ook onder deze categorie.


MyMove slimme vlootoplossing voor bedrijven

Verhuur van voertuigen zonder bestuurder

Voor maximaal 30 kalenderdagen per jaar kunt u ook een deel van uw budget toewijzen aan autoverhuur zonder chauffeur (bijv. Poppy, DriveNow, Hertz, Sixt ..).

Als u op vakantie gaat, zou u kunnen denken aan het huren van een auto met uw mobiliteitsbudget.Huisvestingskosten

Als u binnen 5 kilometer van uw werkplek woont, zult u blij zijn te horen dat u ook uw huur en hypotheekrente in uw mobiliteitsbudget kunt opnemen.

In het geval dat u eigenaar bent, weet dan dat de afschrijving van het kapitaal echter niet wordt toegelaten.


huisvestingskosten


Pijler 3

De laatste categorie van het mobiliteitsbudget heeft betrekking op het bedrag van uw mobiliteitsbudget dat u niet hebt uitgegeven.

Aan het einde van het jaar moet het saldo van uw mobiliteitsbudget in contanten worden betaald. En dit ten laatste met uw salaris van de maand januari van het volgende jaar.

Het is dus niet mogelijk om het resterende budget van uw mobiliteitsbudget door te schuiven naar het volgende jaar.

Het saldo van uw budget is vrijgesteld van belastingen.

Er wordt evenwel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 38,07% op geheven.


oom Scrooge


Demo aanvragen

Doe mee met de deelvlootbeweging.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om nuttige informatie te ontvangen over hoe u uw vloot gemakkelijk kunt delen of verhuren en blijf op de hoogte van nieuwe functies en functionaliteiten wanneer deze worden vrijgegeven.