Demo aanvragen
Sluiten

Welke stappen moet ik ondernemen om van mijn werkgever een mobiliteitsbudget te krijgen?

4.11.2021 7:33

Uw werkgever heeft het mobiliteitsbudget ingevoerd? Voldoet u aan de voorwaarden in de rubriek "Kan ik een mobiliteitsbudget krijgen?

Als u deze twee vragen met "ja" hebt beantwoord, kunt u bij uw werkgever een verzoek indienen om uw auto van de zaak of de auto waarop u aanspraak kunt maken, in te ruilen voor een mobiliteitsbudget.

Alvorens een dergelijk verzoek in te dienen, moet u zich ervan vergewissen dat uw werkgever u de berekeningswijze van het mobiliteitsbudget en het bedrag dat u zou krijgen, heeft meegedeeld.

Als u overtuigd bent, moet uw verzoek schriftelijk worden ingediend.

Uw werkgever kan dan beslissen of hij uw verzoek al dan niet inwilligt. In beide gevallen moet zijn beslissing schriftelijk worden vastgelegd en aan u worden meegedeeld.

Als er een overeenkomst bestaat tussen u en uw werkgever, moet daarin het basisbedrag van het mobiliteitsbudget zijn opgenomen. Deze overeenkomst moet worden gesloten vóór de eerste betaling van het mobiliteitsbudget.


Welke informatie moet uw werkgever u geven?

Zodra het mobiliteitsbudget er is, moet uw werkgever ervoor zorgen dat u toegang hebt tot:

  • Uw sociale zekerheid gegevens
  • De functiecategorie waartoe u behoort en de datum waarop u deze functie hebt aanvaard
  • Het mobiliteitsbudget waarop u recht heeft
  • Een lijst van duurzame vervoermiddelen die reeds door uw bedrijf zijn gefinancierd
  • De details van uw uitgaven voor uw mobiliteitsbudget en het beschikbare saldo
  • Aanpassingen aan uw budget in geval van een verandering van functie


verdeling van de uitgaven over de mobiliteitsbegrotingBovendien moet uw werkgever u meedelen welke bewijsstukken u moet over leggen voor het deel van uw mobiliteitsbudget dat u in de categorie duurzaam vervoer (pijler 2) zult besteden.

Indien uw onderneming u ten slotte een applicatie (bv. MyMove) of een voorafbetaalde kaart (bv. Modalizy) ter beschikking stelt, moet zij erop toezien dat met deze laatste alleen toegestane uitgaven kunnen worden gefinancierd.


Demo aanvragen

Doe mee met de deelvlootbeweging.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om nuttige informatie te ontvangen over hoe u uw vloot gemakkelijk kunt delen of verhuren en blijf op de hoogte van nieuwe functies en functionaliteiten wanneer deze worden vrijgegeven.